ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 85.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 74.34 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 74.33 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน