ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 97.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 92.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 84.23 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) สพป. นครนายก 78.47 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนาหินลาด สพป. นครนายก 77.56 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 72.94 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 71.06 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป. นครนายก 68.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 67.22 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 63.98 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก 62.59 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน