ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 สพป. นครนายก 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนวันครู2504 สพป. นครนายก 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน