ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป. นครนายก 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. นครนายก 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน