ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป. นครนายก 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 76 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน