ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางปรัง สพป. นครนายก 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ สพป. นครนายก 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 สพป. นครนายก 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม สพป. นครนายก 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลอง24 สพป. นครนายก 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม สพป. นครนายก 46 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 46 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน