ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป. นครนายก 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป. นครนายก 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. นครนายก 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป. นครนายก 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. นครนายก 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลอง31 สพป. นครนายก 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดพราหมณี สพป. นครนายก 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 53 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน