ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน