ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลอง1 สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงแขวน สพป. นครนายก 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสาริกา สพป. นครนายก 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน