ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ณ สพป.นครนายก
ระหว่าง วันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ.2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. นครนายก 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 65 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน