ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 86.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 81.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 79.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 64.80 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน