ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 78.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 70.60 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน