ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 78.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 72.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 68.80 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 66.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน