ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.03 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 88.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 82.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 82.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 79.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 77.69 เงิน 7  
8 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 74.35 เงิน 8  
9 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 73.35 เงิน 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.99 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 69.02 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 68.35 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 68.35 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 53.65 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน