ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 88.69 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.69 ทอง 4  
5 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 78.34 เงิน 6  
7 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.69 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 75.34 เงิน 8  
9 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 73.35 เงิน 9  
10 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.01 เงิน 10  
11 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 71.34 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 50.68 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน