ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 62.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 59.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 55.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 43.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 24.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน