ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน