ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 65.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 61.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน