ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 82.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 53.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 45.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 18.50 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน