ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน