ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
19 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน