ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนเต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 84.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 81.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 76.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 75.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 74.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 73.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 71.25 เงิน 24  
25 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 70.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 69.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67.75 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 66.25 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 51 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
35 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
36 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน