ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 14  
17 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 24  
28 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 28  
36 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
51 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
52 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
53 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน