ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 28  
31 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 32  
35 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 32  
36 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 32  
37 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 37  
40 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 37  
41 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 37  
42 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 49 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 65  
67 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
68 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน