ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน