ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน