ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 85.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 82.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน