ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน