ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน