ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน