ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 82.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 77.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 75.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 74.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 69.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 68.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 67.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 67.60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 67.60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 67.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 65.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 64.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 63.70 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 61.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 58.20 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 57 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 56.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 55.20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 54.60 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 53.20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 51 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 50.80 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 48  
52 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 48  
53 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 48  
54 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 49.20 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 46.80 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 46.60 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 43.40 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 24.40 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
65 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน