ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเต็มรักศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 17  
21 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 21  
24 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 24  
28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดศาลากุล สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
51 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 45  
52 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
53 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  
54 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน