ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 22  
25 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 29  
32 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 32  
35 โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 32  
36 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 41  
44 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน