ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 11  
14 โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 19  
23 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 29  
32 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 67 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน