ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 92.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดลากค้อน สพป. นนทบุรี เขต 2 92.50 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
15 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดคลองเจ้า (แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
17 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
18 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
19 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
20 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
21 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
22 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 13  
23 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
27 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
29 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
30 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
31 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
32 โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 23  
33 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน