ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 88.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 87.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 80.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.70 ทอง 4  
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 78.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดกู้ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 61.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 58.40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 52.70 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 49.60 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 49.10 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 46.90 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 45.30 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 41.60 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 40.70 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน