ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 95.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 92.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 92.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 84.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 68.60 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน