ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 88.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 81.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 81.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดอินทร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 76.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน