ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 72 เงิน 6  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 56 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) สพป. นนทบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 48 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน