ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 51 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 21 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 20 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 18 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป. นนทบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 16 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 14 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 14 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 13 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 12 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 12 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 12 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 11 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 11 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 10 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 10 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 9 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 9 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 9 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 8 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 8 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 7 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 7 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 6 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 6 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 5 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 3 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 3 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน