ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชญศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป. นนทบุรี เขต 2 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป. นนทบุรี เขต 2 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) สพป. นนทบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 36 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 35 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 33 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนพึงรำลึก สพป. นนทบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 28 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 26 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นนทบุรี เขต 2 24 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนแสงประเสริฐ สพป. นนทบุรี เขต 2 22 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน