ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-18 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป. นนทบุรี เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำโพ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 75.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 75.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 73.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนนันทนวรวิทย์ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 64.20 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน