ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป สพป. ตราด 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 77.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 77.60 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 77.60 เงิน 6  
9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 77.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดกกม่วง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 68.40 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68.20 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 67.80 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67.80 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป. เพชรบุรี เขต 2 67.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 67.60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 67.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.40 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 67.20 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านองสิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67.20 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนเชาวน์วัศ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.20 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 สพป. จันทบุรี เขต 2 66.80 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66.80 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66.80 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66.80 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนบ้านดอนดึง สพป. ลพบุรี เขต 1 66.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 66.60 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 2 66.60 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 66.60 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66.60 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 66.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 1 66.40 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 66.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 66.20 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 66.20 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 65.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน