ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 92.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดม่วง สพป. ราชบุรี เขต 2 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดองครักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสังฆราชา สพป. กรุงเทพมหานคร 87.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต 2 87.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 87.17 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 86.17 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 85.83 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม สพป. ตราด 85.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 85.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.17 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 84.83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 84.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 83.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 83.50 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 83.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 83.17 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 83.17 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 82.33 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.83 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 79.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นนทบุรี เขต 1 78.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร 74.67 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน