ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. อ่างทอง 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. กาญจนบุรี เขต 3 90.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.40 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 89.40 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ระยอง เขต 2 88.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลปราณี สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 87.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดพานทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 87.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ สพป. ลพบุรี เขต 1 87.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 86.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองกลอย สพป. จันทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สพป. นนทบุรี เขต 2 85.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 85.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 84.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหาดขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 84.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 84.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านร่องระกำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 79.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 63.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน