ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 83.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. ตราด 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 81.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 81.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 1 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 80.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 79.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 78.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 77.60 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดศุขเกษม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สพป. นนทบุรี เขต 2 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.60 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยสัก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 38  
40 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 74.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 42  
44 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 42  
45 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร 73.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป. ราชบุรี เขต 1 72.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน