ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 70.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 70.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 69.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 68.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 67.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 67.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 67.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 67.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 66.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 65.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนดำเนินวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 65.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 64.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนศรีหฤทัย สพป. จันทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 63.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 63.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 62.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป. ปทุมธานี เขต 2 60.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 57.60 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน