ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 834
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. ชลบุรี เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท สพป. สระบุรี เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนเสนานิคม สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สพป. ปทุมธานี เขต 1 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สพป. ราชบุรี เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. ชัยนาท 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 64 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) สพป. เพชรบุรี เขต 1 64 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 62 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน