ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดน้ำรัก สพป. จันทบุรี เขต 2 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป. สระบุรี เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 80.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี สพป. ปทุมธานี เขต 2 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 78.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. นครนายก 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) สพป. สระแก้ว เขต 1 77.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ สพป. ชลบุรี เขต 2 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 76.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 75.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 74.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดนาค สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 73.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดหนองดินแดง สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 70.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน