ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 831
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปากบึง สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน